Obecnie na świecie wykorzystuje się mnóstwo różnorodnych form generowania energii, co najbardziej widoczne jest w przypadku odnawialnych źródeł energii. Być może nie jest to wzrost w tempie wykładniczym, jednak z roku na rok naukowcy z całego globu zaskakują nas kolejnymi pomysłami. Nie zawsze są one efektywne, jednak często wystarczy sama idea, by zachęcić innych do działania i rozwijania koncepcji. Wszak w ten właśnie sposób powstało wiele powszechnie stosowanych wynalazków.

Należy zadać sobie jednak inne pytanie. Czy stosowanie poszczególnych rozwiązań ma sens w ujęciu ekonomicznym? W tym celu wyznaczono specjalny wskaźnik LCOE, który ułatwia odpowiedź na tego rodzaju pytania. Czym tak naprawdę jest LCOE? Jest to uśredniony koszt energii elektrycznej (levelized cost of electricity). Określa się go jako odzwierciedlenie wartości bieżącej netto kosztu wygenerowania jednostki energii elektrycznej na przestrzeni całego czasu istnienia i funkcjonowania danego zakładu energetycznego.

Podstawowym czynnikiem, który wyróżnia dany wskaźnik, jest fakt, iż włącza on do obliczeń wszystkie koszty ponoszone przy danym projekcie: inwestycyjne, remontowe i utrzymaniowe, eksploatacyjne, surowcowe (paliwo) oraz koszt ewentualnego zadłużenia. Zebrane koszty dzielone są przez ogólną wielkość wygenerowanej energii elektrycznej. Należy jednak uwzględnić także stopę dyskontową, która jest niezbędna w przypadku przeliczania wartości zadłużenia, o...