Polityka państwa na różne sposoby próbuje wspierać politykę mieszkaniową. Po programie Mieszkanie Plus oraz Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych kolejne rozwiązania znalazły się w przyjętym przez Sejm „Polskim Ładzie”.

Przygotowane przez rząd rozwiązania w ramach „Polskiego Ładu” wpisują się w realizację celu 11. Zrównoważonego rozwoju „Agendy 2030”, który brzmi: „Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług”1.

Według założeń „Polskiego Ładu”, przyjętego 1 października br. przez Sejm RP, na pakiet regulacji ułatwiających Polakom wejście w posiadanie samodzielnego mieszkania mają się składać cztery instrumenty:

  • program gwarancji kredytowych umożliwiających zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego,
  • bezzwrotne dofinansowanie kredytu mieszkaniowego,
  • bon mieszkaniowy – społeczny i rodzinny – polegający na dopłacie przy zakupie mieszkania, dla osób spełniających określone kryteria, w wysokości rosnącej wraz z liczbą dzieci,
  • regulacje pozwalające na budowę domu do 70 m2 bez formalności.

Gwarancje kredytowe i bezzwrotne dofinansowanie kredytu

Dwa pierwsze wymienione instrumenty są ze sobą komple...