Proces przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej stanowi kluczowy element dla rozwoju infrastruktury energetycznej i transformacji energetycznej. Mimo jego znaczenia, w ostatnich latach napotyka on na przeszkody, widoczne w licznych odmownych decyzjach o przyłączenie do sieci. 

Dane Urzędu Regulacji Energetyki (URE) za rok 2022 rzucają światło na skalę problemu: odnotowano 7023 odmowy wydania warunków przyłączenia, o łącznej mocy  51,058 GW. Porównując powyższe do 2021 r., w ciągu którego zostało wydanych 3751 odmownych warunków przyłączenia na prawie 14,5 GW, to w roku 2022 nastąpił wzrost tej liczby o 87%, ale jeśli chodzi o moc źródeł, to aż o 253%. 

Przyłączenia do sieci w roku 2022

Sprawozdanie prezesa URE na rok 2022 wskazuje, że 49% przypadków (3461) odmowy przyłączenia do sieci było spowodowanych brakiem warunków technicznych, mając łączną moc 25,79 GW, a tylko w 1% (72 przypadki) przez względy ekonomiczne, z mocą 67,59 MW. W pozostałych 50% (3490 przypadków) odmowy wynikały z obu tych przyczyn, z łączną mocą 25,19 GW.

Powyższe statystyki stanowią poważne wyzwanie dla sektora. W kontekście tych wyzwań eksploracja rozwiązań prawnych i regulacji prawnych staje się kluczowa w dążeniu do usprawnienia ...