Na świecie jest coraz więcej nowych technologii oczyszczania ścieków i usuwania osadów. Dlatego nowoczesne oczyszczalnie ścieków zyskują coraz większe znaczenie. Współczesne zakłady wykorzystują nowe technologie do pozyskiwania energii, dlatego mimośrodowe pompy ślimakowe muszą sprostać nowym wyzwaniom. Odwadnianie osadu ściekowego, które spotykamy w różnych gałęziach przemysłu, pozwala zmniejszyć objętość osadów i zredukować koszt ich transportu.

Proces odwadniania czy powtórnego mieszania osadów jest powszechnie stosowaną praktyką nie tylko w oczyszczalniach ścieków, ale także w innych zakładach przemysłowych. Dzięki pompom śrubowym dedykowanym do tego typu aplikacji możemy transportować i mieszać osad w celu otrzymania optymalnej zawartości suchej masy, a następnie wykorzystać go w innych procesach, np. suszenia, spalania, hydrolizy termicznej czy produkcji biogazu.

Pompy śrubowe

Pompy śrubowe działają na zasadzie obracania się rotora w śrubowym statorze. Rotor jest wytaczany z dużą precyzją ze stali nierdzewnej lub hartowanej, a stator jest formowany ze sprężystego elastomeru. Geometria i wymiary tych części są tak dostosowane, że gdy rotor jest wkładany w stator, powoduje to utworzenie podwójnego łańcucha wodoszczelnych wgłębień (kształt plastra miodu). Gdy rot...