Bez środków unijnych transformacja jest niemożliwa, dlatego tak ważne jest wskazanie kierunku inwestycji. Na zagrożenia inwestycyjne mają również wpływ inne czynniki, takie jak okres weryfikacji taryf czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Ten ostatni czynnik bezpośrednio wpływa na niższe przychody dla gmin, a to w praktyce oznacza przesunięcie finansowań inwestycyjnych na bieżące wydatki wodociągów. Wojna w Ukrainie i kryzys klimatyczny mają to samo źródło – paliwa kopalniane.

Greenpeace Polska apeluje, aby kraje Unii Europejskiej przyspieszyły transformację energetyczną i ograniczyły tym samym import paliw kopalnych, które napędzają konflikty na świecie i potęgują kryzys klimatyczny. Rynek budowlany stoi dziś w obliczu piętrzących się wyzwań. Z jednej strony to problemy wynikające ze wzrostu cen surowców, materiałów i kosztów prowadzenia działalności oraz pogłębiający je konflikt zbrojny w Ukrainie, z drugiej – rosnące oczekiwania względem jakości i niskiej emisyjności tej gałęzi przemysłu.

Solidarni z Ukrainą 

Komunalne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z Polski wspierają bratnie jednostki sektorowe w Ukrainie, przekazując im m.in. potrzebny sprzęt i urządzenia. Infrastruktura krytyczna, do której zaliczają się wodociągi i infrastruktura służąca do...