Coraz więcej ludzi chce żyć ekologicznie – montuje panele fotowoltaiczne, instaluje pompy ciepła, wymienia stare piece na nowe. Wiele osób decyduje się również zamienić szambo na przydomową oczyszczalnię. Niektóre samorządy lokalne postanowiły przystąpić do programu pozwalającego mieszkańcom uzyskać dofinansowanie na budowę takich instalacji. W środowisku wod-kan istnieje jednak pewna różnica poglądów na temat tego, czy właściciel przydomowej oczyszczalni musi badać odprowadzane z niej ścieki, czy nie?

Decydując się na pojedynczy system oczyszczania ścieków, potocznie zwany przydomową oczyszczalnią ścieków, należy spełnić kilka podstawowych warunków. W pierwszej kolejności w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego trzeba sprawdzić, czy w ogóle można posadowić taką instalację na działce. Niekiedy bowiem, np. ze względu na występowanie zbiorników wód podziemnych, odprowadzanie ścieków do gruntu jest niemożliwe. Instalacji nie wybudujemy również tam, gdzie już jest kanalizacja – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2021 r. poz. 888 ze zm.) właściciel nieruchomości musi podłączyć się do sieci kanalizacyjnej, jeśli ma taką możliwość techniczną. Do nowej sieci nie muszą się podłączać osoby użytkujące przydomową oczyszczalnię przed wybudowaniem kanalizacji, pod warunkie...