W 2021 r. znakomita większość działających w Polsce przedsiębiorstw wod-kan złożyła wnioski o zatwierdzenie taryf wodociągowych i kanalizacyjnych. Formalnie organy regulacyjne deklarowały indywidualny tryb rozpatrywania każdego wniosku i uwzględnianie wszelkich kosztów celowych prowadzenia działalności. Rzeczywistość postępowań taryfowych okazała się niestety zupełnie inna i uzyskanie zatwierdzenia podwyżek większych niż 10% w skali 3 lat było nie lada wyczynem.

Wnioski zawierające propozycje podwyżek przekraczających ten poziom były weryfikowane najczęściej negatywnie, a głównym zarzutem w stosunku do nich był brak właściwej ochrony odbiorców usług przed wzrostem cen.

Kampania permanentna

W efekcie wiele przedsiębiorstw po dziś dzień proceduje wnioski złożone rok temu, odwołując się od decyzji o odmowie taryf, skarżąc wydane w II instancji decyzje prezesa Wód Polskich do sądów administracyjnych albo domagając się wydania zaświadczenia, iż ich taryfy, w związku z bezczynnością organu regulacyjnego, weszły w życie z mocy prawa. Jeszcze większa grupa przedsiębiorstw, które uzyskały decyzje zatwierdzające taryfy (zwłaszcza w pierwszej połowie 2021 r.), przygotowuje już dzisiaj wnioski o ich skrócenie, bowiem uzyskiwane przychody nie pokrywają bieżących kosztów działalności. Kampania taryfowa nabiera charakteru permanentnego, z czego zdają sobie już spra...