Obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie stanem środowiska, sposobami jego ochrony oraz wpływem zanieczyszczeń, które w nim się pojawiają i poprzez nie oddziaływają na zdrowie organizmów żywych. Nasza wiedza na temat już obecnych i „nowo” pojawiających się rodzajów zanieczyszczeń wciąż się poszerza, ale w niewystarczającym tempie.

Hormony płciowe to jedna z grup zanieczyszczeń, które w ostatnim czasie przyciągnęły uwagę naukowców. Z dostępnej literatury wynika, że najważniejszymi z nich pod względem wpływu na środowisko są hormony należące do grupy estrogenów.

Źródła estrogenów w środowisku

Estrogeny steroidowe można sklasyfikować jako hormony naturalne lub syntetyczne. Obecne w nadmiarze w organizmie żywym mogą działać jako substancje chemiczne zaburzające gospodarkę hormonalną (EDC). Do naturalnych estrogenów zalicza się estron, estradiol, estriol i estetrol (rys. 1). Estrogeny stymulują wzrost i rozwój narządów i innych tkanek związanych z układem rozrodczym, odpowiadając za rozwój drugo- i trzeciorzędowych żeńskich cech płciowych. Estrogeny usuwane są z organizmu wraz z kałem i wraz z odchodami trafiają do środowiska naturalnego.

Estrogeny mogą przedostawać się do środowiska w różny sposób. N...