Nowy rok nieodłącznie wiąże się ze zmianami w przepisach, także z zakresu ochrony środowiska. Część nowych lub znowelizowanych regulacji zaczęła obowiązywać, kolejne są na różnych etapach prac parlamentarnych czy rządowych.

Sporo zmian niesie za sobą nowe Prawo wodne. Wpłynie ono nie tylko na wiele codziennych aspektów funkcjonowania samorządów czy spółek zajmujących się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, ale także na ochronę drzew i krzewów, sposób zarządzania kąpieliskami czy wydawanie pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji drogowych.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ma na celu zmniejszenie strumienia tych odpadów. Niektóre jej aspekty wywołują pewien społeczny opór lub wątpliwości. Skoro za foliową torbę przyjdzie nam przy kasie zapłacić już nie kilkanaście groszy, a nawet złotówkę, klient zada raczej pytanie: ?Kto na tym zarobi??, a nie: ?Na co zostaną przeznaczone te pieniądze??. Najistotniejsze jednak jest to, czy nowe przepisy okażą się skuteczne.

Przyglądając się niektórym zmianom, trudno czasami oprzeć się wrażeniu, że opracowywane są nieco chaotycznie, a korygowane dopiero po protestach lub zgłaszanych uwagach. Za przykład niech posłużą zmiany w ustawie o ochronie przyrody, w minionym roku wprowadzane średnio co dwa czy trzy miesiące.

Liczba wprowadzanych nowych regulacji i rozwiązań tworzy pewien chaos legislacyjny. Trzeba jednak potrafić w nim się odnale...