W październiku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i niektórych innych ustaw. Wygląda na to, że ustawodawca doszedł do wniosku, iż czas doprecyzować lub skorygować uchwalone rok wcześniej przepisy, wśród których wiele wywoływało kontrowersje.

Procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i niektórych innych ustaw (z 20 października 2017 r.) zakłada wprowadzenie zmian w szeregu ustaw, w szczególności w:

  • ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  • ustawie o gospodarce komunalnej,
  • ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  • ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. starej ustawie kominowej),
  • ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tzw. nowej ustawie kominowej).

Czego mają dotyczyć projektowane zmiany?

Rozpocznijmy od sytuacji menedżerów spółek komunalnych. Na przestrzeni 2017 r., zwłaszcza w przededniu zwyczajnych zgromadzeń wspólników zatwierdzających sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy, obserwowaliśmy w spółkach komunalnych wielkie przygotowania do wdrożenia nowej ustawy komi...