Oczyszczalnie ścieków to skomplikowane zespoły technologiczne, w których różne elementy muszą współpracować, aby zapewnić efektywne usuwanie zanieczyszczeń. Przepustowość oczyszczalni oraz jej efektywność w eliminacji zanieczyszczeń muszą być wzajemnie zbilansowane, aby system działał sprawnie.

Kluczowym parametrem opisującym wydajność oczyszczalni jest równoważna liczba mieszkańców (RLM). RLM to wskaźnik, który pozwala określić zdolność oczyszczalni do przetwarzania ścieków generowanych przez określoną liczbę ludzi. Ten parametr nie tylko jest podstawą projektową, ale także umożliwia określenie jednostkowej ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych.

Ilość osadów ściekowych w Polsce

Przepustowość oczyszczalni oraz wybrana technologia oczyszczania ścieków i przeróbki osadów mają znaczący wpływ na ilość suchej masy osadów przypadającej na jednego mieszkańca równoważnego. Technologiczne aspekty oraz różnice w metodach przeróbki osadów mogą prowadzić do szerokiej rozpiętości wartości tej jednostkowej ilości suchej masy. Na rys. 1 przedstawiono ilość powstających komunalnych osadów ściekowych w Polsce w latach 2003-2022, a na rys. 2 – ilość powstających komunalnych osadów ściekowych stosowanych w rolnictwie oraz do rekultywacji terenów, w tym grunt&oac...