Cały proces teoretycznie można więc nazwać przesadzeniem drzewa ze szkółki na miejsce stałe. Jednak dla przejrzystości warto te sprawy uporządkować. Należy sadzenie drzew ze szkółki nazywać dalej sadzeniem, a ratowanie drzewa przed wycinką w terenie nazywać przesadzaniem.
Do przesadzania drzew stosuje się tylko maszyny obejmujące całą bryłę korzeniową. Wyposażone są one wówczas w 2?5 łopat w zależności od wielkości oraz modelu. Takie rozwiązanie pozwala utrzymać całą bryłę korzeniową drzewa. W porównaniu do drzewa ze szkółki, to w terenie nie ma tak rozbudowanego systemu korzeniowego wiążącego całą bryłę. Powyższa sytuacja nie pozwala, by do przesadzania drzew używać szkółkarskich podcinaczy nożowych.
Warto usystematyzować wiedzę na temat przesadzania drzew i sprzętu niezbędnego do tego celu.
Do przesadzenia kwalifikowane są zasadniczo drzewa większe niż do sadzenia. Przesadzanie drzew o obwodach 20?30 cm jest potrzebne, jednak świadczy o źle zaprojektowanych miejscach do sadzenia. Drzewa o takich obwodach były sadzone przed kilkoma laty. Raptem może być to 5?7 lat wstecz. Drzew tej wielkości przesadza się w ok. 20?30% z wszystkich drzew. Do przesadzania tej wielkości drzew stosuje się przesadzarki do 1400 mm. 
Drzewa od 30 cm do 60 cm obwodu stanowią ok. 50% całej puli zakwalifikowanych do ratowania. Drzewa większe do 60 cm mają duże szanse na przeżycie operacji przesadzania i każde zdrowe drzewo tej wielkości powinno być uratowane. Do przesadzania drzew w tym segmencie wielkościowym stosuje się przesadzarki do 2000 mm. Takie maszyny stanowią czę...