Zbliżający się termin uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce mobilizuje przedsiębiorstwa i organizacje działające na polskim rynku do intensywnych przygotowań. W szczególności sklepy detaliczne – o powierzchni zarówno powyżej, jak i poniżej 200 m2 – muszą się przygotować na wprowadzenie nowych procedur związanych ze zbiórką i rozliczeniami opakowań objętych systemem kaucyjnym. Dlatego sprawdziliśmy, jakie działania podejmują w tym kierunku sklepy o powierzchni przekraczającej 200 m2.

W praktyce system kaucyjny to mechanizm, który nakłada nowe obowiązki na podmioty wprowadzające produkty na rynek, czyli na producentów, importerów i właścicieli marek. Od momentu wejścia w życie nowych regulacji będą oni zobligowani do prowadzenia zbiórki opakowań oraz osiągania minimalnych poziomów selektywnej zbiórki określonych przez przepisy. Wprowadzenie systemu kaucyjnego to nie tylko kwestia przestrzegania nowych przepisów, ale przede wszystkim szansa na zbudowanie bardziej zrównoważonego biznesu oraz zaangażowanie się w działania proekologiczne. Dlatego też liderzy branży już teraz podejmują kroki w celu przygotowania się do wprowadzenia systemu kaucyjnego, przeprowadzając pilotażowe programy i dostosowując swoje procesy do nowych wymogów. Wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce stwarza ...