Czasy, w których branża odpadowa kojarzyć się mogła z najmniej wykształconą kadrą, należą już do przeszłości. Dziś do prawidłowego funkcjonowania instalacji komunalnych potrzebni są superwykwalifikowani technolodzy i technicy. 

Określa się ich niekiedy mianem „zielonych kołnierzyków” (ang. green‑collar). To nawiązanie do obowiązującego niegdyś podziału na „białe kołnierzyki” (pracownicy umysłowi) i „niebieskie kołnierzyki” (pracownicy fizyczni). „Zielony kołnierzyk” to pracownik, którego miejsce pracy powstało dzięki trosce o środowisko naturalne i którego główną misją jest ochrona tegoż środowiska. 

Zaawansowanie techniczne 

– Instalacje komunalne wyposażane są w coraz lepszy, nowocześniejszy, a co za tym idzie, coraz bardziej skomplikowany sprzęt. To rodzi zapotrzebowanie na wysokiej klasy inżynierów i techników do ich obsługi. Instalacja powinna także dysponować pracownikami dobrze znającymi zasady chemii i biologii, np. po to, by poprawnie wytwarzać biogaz. I tu również trzeba odpowiednich specjalistów – mówi dr inż. Barbara Kozłowska, ekspert Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. 

Dodać do tego należy specjalistów od marketingu – nie...