Zgazowanie parą wodną stanowi innowacyjny proces przekształcania odpadów elektronicznych, oparty na termicznym przekształcaniu materii organicznej w gaz syntezowy. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod spalania, zgazowanie to wykorzystuje parę wodną, co pozwala na efektywne odzyskiwanie surowców oraz minimalizację emisji substancji szkodliwych. Proces ten ma potencjał, by zrewolucjonizować przemysł recyklingu elektroniki, zapewniając bardziej efektywną i ekologiczną alternatywę dla konwencjonalnych metod przetwarzania.

Zgazowanie jest procesem kontrolowanego, termicznego przekształcania materii organicznej w gaz syntezowy. Mówiąc potocznie, pozwala wyprodukować gazowy nośnik energii – syngaz, złożony głównie z wodoru i tlenku lub dwutlenku węgla. Zwykle pojęcie zgazowania rozumiane jest jako przekształcanie substancji węglowych, np. węgli, biomasy czy tworzyw sztucznych, w gazowe indywidua, raczej niekondensujące w temperaturze otoczenia, zwykle z wykorzystaniem tlenu, powietrza lub pary wodnej. Domyślnie w takiej definicji zawarte jest ograniczenie ilości tlenu do pewnego minimum, dzięki czemu wyprodukowany podczas zgazowania gaz może być dalej spalany.

Sortowanie i demontaż

Przetwarzanie odpadów elektronicznych dzieli się na dwa główne etapy: przetwarzanie wstępne i ostateczne. Celem pierwszego ...