Niezmiernie obszerne dzieło UNITAR-u, czyli ONZ-owskiej United Nations Institute for Training and Research, stanowi bardzo dobre, choć nie doskonale źródło wiedzy o branży i światowym systemie zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. THE GLOBAL E-WASTE MONITOR 2024 pokazuje dane, trendy oraz największe wyzwania stojące przed przedsiębiorcami, społeczeństwem i całą cywilizacją.

Do przygotowania analizy zaproszono wielu ekspertów z różnych stron świata. Głównie praktyków, ale także teoretyków i wizjonerów, którzy przywołują niezmiernie ciekawe dane, łącząc je w spójny przekaz. Pozwolę sobie przytoczyć choć drobną część informacji, opatrując je drobnym subiektywnym komentarzem. Chyląc czoło przed ogromem zebranych danych, już na wstępie muszę jednak uprzedzić, że dotyczą one sytuacji sprzed kilku lat (!), co w czasach ciągle zmieniającego się środowiska biznesowego, prawa i całej sytuacji rynkowej powoduje, że na wszystko musimy patrzeć z uwzględnieniem szeregu zastrzeżeń. Wiemy bowiem, że zanieczyszczenie środowiska narasta prawie w trybie geometrycznym, a rynek odpadowy rośnie w trybie arytmetycznym. Nie mówimy tu zatem o dynamice i zmianach rzędu +/- 5% w skali roku. Niektóre zjawiska lub strumienie są podwajane co kilka lat, a nowe prawo te trendy miejscami znac...