Firmy naftowe i petrochemiczne są odpowiedzialne za ponad połowę światowej produkcji jednorazowych plastików i odgrywają kluczową rolę w plastikowym kryzysie – informują autorzy głośnego w ostatnim czasie raportu „The Fraud of Plastic Recycling”. Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Center for Climate Integrity, przemysł petrochemiczny wywołał kryzys związany z odpadami plastikowymi, promując jednorazowe produkty i generując stały popyt na plastik. 

W obliczu rosnącego oburzenia społecznego i gróźb regulacyjnych przemysł skłaniał się kolejno ku deponowaniu na składowiskach, spalaniu, a w końcu recyklingowi plastiku, który miał być ostatecznym „rozwiązaniem” dla problemu odpadów. Jednak większość odpadów plastikowych nie nadawała się do recyklingu z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Przemysł plastikowy celowo przekłamywał fakty, aby chronić rynek i uniknąć odpowiedzialności za szkody wyrządzone planecie. Firmy petrochemiczne, zamiast rzeczywistego ograniczenia produkcji plastiku, skupiały się na promowaniu recyklingu jako rozwiązania wszystkich problemów – piszą autorzy raportu. 

„Zaawansowany recykling” tworzyw sztucznych

Jednym z kluczowych terminów, który był promowany od kilku lat, jest „nowy” sposób rec...