Cele określone przez inicjatorów światowych konkursów różanych można podsumować w następujący sposób: wyróżnianie nowych odmian róż, tych jak najbardziej pachnących, oryginalnych i obficie kwitnących, w tym roślinności odpornej na choroby i ataki pasożytów. W ostatnim czasie odmiany polskich róż zostały docenione na arenie międzynarodowej.

Dwie tegoroczne belgijskie inicjatywy – Międzynarodowy Konkurs Nowości w Kortrjijk oraz Międzynarodowy Królewski Konkurs Nowości Różanych Miasta Le Roeulx – zakończyły się sukcesem dla polskiego hodowcy.

Konkurs Nowości w Kortrjijk

W belgijskim mieście Kortrijk od 1959 r. funkcjonuje ogród różany prezentujący setki odmian i gatunków roślin pochodzących z całego globu. Każdego roku rosarium wzbogacane jest o nowe nasadzenia, a międzynarodowa komisja dokonuje oceny roślin, zwracając uwagę na najlepiej radzącą sobie nową różę w ogrodzie testowym. 

Co roku grono ekspertów przyznaje tytuł „Golden Rose Kortrijk”. Jury ocenia m.in. walory dekoracyjne krzewu, jego odporność, wigor, ale też obfitość kwiatów, ich kształt, kolor i zapach oraz liczbę kwitnień krzewu w ciągu roku.

W tym roku szansę na tytuł złotej róży wykorzystało 16...