Zespół badaczy z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przeanalizował wybrane usługi ekosystemowe w 20 obszarach metropolitalnych w Polsce. Jest to część szerszych badań nad usługami ekosystemów miejskich w naszym kraju, realizowanych w ramach projektu ECOSERV-POL. Z dr. hab. Andrzejem Affekiem, prof. IGiPZ, rozmawia Judyta Więcławska.

Judyta Więcławska: O jakich obszarach metropolitalnych mowa i co było celem badań?
Andrzej Affek, prof. IGiPZ: Celem badań było przede wszystkim wskazanie rozwiązań metodycznych i możliwego postępowania badawczego do oceny usług ekosystemowych dostarczanych przez ekosystemy miejskie w skali ogólnopolskiej. W niedawno opublikowanym artykule w „Przeglądzie Geograficznym” rekomendowane rozwiązania metodyczne zaprezentowaliśmy na przykładzie 3 usług: produkcji żywności, oczyszczania powietrza z pyłów oraz stwarzania warunków do rekreacji i odpoczynku na łonie przyrody.

Dla skali ogólnopolskiej zaproponowaliśmy, aby podstawową jednostką mapowania były miejskie obszary funkcjonalne o statusie obszaru metropolitalnego, czyli takie, gdzie mieszka ponad 250 tys. osób. Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Polsce mamy 20 takich obszarów. Obliczaliśmy wartości usług zar&oacu...