Obowiązki związane z osiąganiem wymaganych przepisami prawa poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych spędzają sen z powiek zarówno samorządom, jak i przedsiębiorcom, którzy w ramach współpracy z gminami realizują obowiązki w tym zakresie na ich rzecz. 

Temat wzbudzał i nadal wzbudza emocje, zwłaszcza gdy na horyzoncie pojawiają się modyfikacje dotyczące wysokości samych poziomów lub sposobu ich obliczania. Z tego rodzaju zmianami mieliśmy do czynienia chociażby w sierpniu 2021 r., kiedy to w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Rozporządzenie to zastąpiło obowiązujące przez kilka lat rozporządzenie z 14 grudnia 2016 r. 

Zmiana sposobu obliczania

Do 2020 r. włącznie poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jaki gminy musiały osiągać, wynosił 50% i obliczany był w odniesieniu do czterech frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, plastik, szkło). Od 2021 r. poziom ten wynosi 20% (progresywnie w kolejnych latach), jednak jest obliczany w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych, a nie, jak dotychczas, w odniesieniu ...