Pod pojęciem „transformacja systemu ciepłownictwa” kryje się realna technologicznie oraz możliwa do sfinansowania ścieżka transformacji ciepłowni wykorzystujących węgiel w kierunku znaczących udziałów OZE. W obliczu szantażu gazowego Rosji i kryzysu energetycznego coraz bardziej możliwa staje się teza o przejściu z węgla – bez udziału gazu jako tzw. paliwa przejściowego lub z jego minimalnym udziałem – do OZE.

Koncepcja przejścia polskiego ciepłownictwa z węgla do OZE, w tym do uzyskania w pierwszym etapie transformacji 30-50% z OZE (bez kogeneracji gazowej, jako dotychczasowej średnioterminowej strategii ciepłowniczej), w pełni wpisuje się w strategię klimatyczną UE. Dotyczy również strategii dekarbonizacji całej wspólnotowej energetyki i gospodarki. Dotychczasowa polska postawa wobec „Fit for 40” (Europejski Zielony Ład) i „Fit for 55” polegała na blokowaniu i nieinwestowaniu w zieloną transformację (OZE i efektywność energetyczna). Nasz kraj realizował również inwestycje zastępcze (kogeneracja gazowa), a także spowalniał transformację ciepłownictwa. 

Strategia przegrała z faktami

Tego rodzaju „taktyka” mogła wydawać się częściowo uzasadniona. Postawa ta przegrała jednak w konfrontacji z faktam...