Wielu z nas nie chce mieszkać blisko oczyszczalni ścieków, a głównym powodem jest obawa związana z odczuwaniem nieprzyjemnych zapachów. Podobnie jak w przypadku pozostałych inwestycji związanych z emisją odorów, np. budową składowisk odpadów, zakładów przetwarzających odpady, kompostowni, ferm hodowlanych, również budowa nowej oczyszczalni może się wiązać z protestami mieszkańców – choć jest to inwestycja kluczowa dla rozwoju gminy.

Neutralizacja odorów w oczyszczalniach ścieków jest jednym z kluczowych elementów, który należy rozważyć podczas budowy, rozbudowy czy modernizacji instalacji. Jest to również istotny element w przypadku realizacji pozostałych inwestycji kanalizacyjnych, takich jak przepompownie i studnie rozprężne czy nawet zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jak się bada odory?

Jak jednak zbadać poziom uciążliwości zapachowej? Wszak wrażliwość nosa każdej osoby jest nieco inna. Emisję zapachową, czyli ilość emitowanych odorów, wyraża się w jednostkach zapachowych wydzielanych w danym okresie, które można następnie przedstawić w postaci matematycznego modelowania procesu rozprzestrzeniania się odorantów. Stopień odczuwanej uciążliwości zależy od rodzaju zapachu, wysokości progu węchowej wyczuwalności (stężen...