Pomijane dotychczas tereny przemysłowe jako miejsca pod inwestycje wiatrowe z możliwościami przyłączenia do lokalnej sieci energetycznej stanowią atrakcyjną ofertę dla dostawców innowacyjnych rozwiązań energetyki wiatrowej i wykazują realny potencjał redukcji śladu węglowego dla przemysłu. 

Z raportu „Potencjał terenów przemysłowych dla rozwoju lądowej energetyki wiatrowej”1, przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), wynika, że potencjał teoretyczny energetyki wiatrowej na terenach przemysłowych jest olbrzymi – sięga nawet 20 GW. To niemal dwukrotnie więcej niż obecne moce zainstalowane w lądowej energetyce wiatrowej! Potencjał techniczny elektrowni wiatrowych, możliwy do realizacji na terenach przemysłowych, przy braku ograniczeń regulacyjnych i dodatkowych kosztów systemowych wynosi aż 16,9 GW. Twórcy raportu za możliwy do realizacji już do końca tej dekady, a przy tym obarczony relatywnie niskim ryzykiem regulacyjnym i ekonomicznym, uznali potencjał rynkowy na poziomie 1,6 GW. Tereny przemysłowe mogą więc stać się atrakcyjną ofertą dla dostawców innowacyjnych rozwiązań energetyki wiatrowej. 

Polska gospodarka mierzy się obecnie z wyzwaniami wynikającymi z wpływu zmian klimatycznych na przemysł z jednej strony i dążeniami do zrównoważonego rozwoju i realizacji unijnych wymogów z&...