Łąki kwietne to jedno z niewielu rozwiązań, które łączy ochronę przyrody, przeciwdziałanie zmianom klimatu, efektywność kosztową i względy estetyczne. Te korzyści mają znaczenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. 

Argumentów przemawiających za utrzymywaniem i zakładaniem łąk jest całkiem sporo. Można podzielić je na korzyści ekonomiczne, środowiskowe, klimatyczne, zdrowotne i estetyczne. Wszystkie są ważne, choć dla różnych grup priorytety będą się kształtować inaczej.

Dla klientów biznesowych najważniejsze bywają oszczędności związane z minimalną pielęgnacją łąk, korzyści wizerunkowe i działania wpisujące się w strategię ESG korporacji (ang. environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny). 

Dla mieszkańców i administracji miast największe znaczenie ma zazwyczaj adaptacja do zmian klimatu – odporność na suszę, retencja, ograniczenie efektu wysp ciepła – oraz funkcje prozdrowotne – filtrowanie powietrza, większa bioróżnorodność, tłumienie hałasu. Nie bez znaczenia są też koszty utrzymania terenów zieleni czy względy estetyczne oraz wartość edukacyjna łąk kwietnych. Wiadomo też, że każdy mieszkaniec miasta z radością przyjmie informację o rzadszych wizytach operatorów kos spalinowych. Podobnie prywatni inwestorzy coraz części...