Przedstawiamy fragment raportu „Branża tworzyw sztucznych 2022”, przygotowanego przez Fundację Plastics Europe Polska. Skupiliśmy się, oczywiście, na zagadnieniach dotyczących zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w Polsce. 

Branża tworzyw sztucznych obejmuje kilka podsektorów:

  • producenci i dostawcy surowców do przetwórstwa (polimeryzacja i compounding, importerzy i hurtownicy), 
  • przetwórcy tworzyw (producenci wyrobów),
  • dostawcy maszyn i rozwiązań technologicznych dla przetwórców,
  • recyklerzy tworzyw sztucznych.

Jak możemy wyczytać w raporcie, z najnowszych oficjalnych danych GUS-u wynika, że w roku 2021 w Polsce wytworzono i zebrano ok. 13,7 mln ton odpadów komunalnych, co stanowi wzrost do okresu przedpandemicznego (rok 2019) o prawie 1 mln ton1. To efekt kombinacji dwóch czynników: rzeczywistego wzrostu wytwarzania odpadów oraz wzrostu efektywności raportowania i kontroli danych dotyczących wytwarzania odpadów przez organy administracji. Tu warto zauważyć, że wciąż umyka sprawozdawczości część odpadów, zwłaszcza odpadów tworzyw sztucznych, spalanych w paleniskach domowych i porzuconych w środowisku. 

Odpady komunalne jako odpady zmieszane 

Nadal odpady komunalne są zbierane przeważnie jako odpady zmieszane (resztkowe). W 2021 r. w sposób selektywny zebrano tylko 5,4 mln ton odpadów, w tym 523 tys. ton odpadów ...