W Warszawie rośnie blisko 9 mln drzew, co plasuje naszą stolicę w ścisłej czołówce najbardziej zielonych miast europejskich. Dbałość o istniejącą zieleń i wodę, ale też powiększanie tych zasobów i tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla wszystkich, to jedne z celów zrównoważonego rozwoju Warszawy i zadań powołanego w 2016 r. Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Z myślą o tworzeniu zdrowego i zrównoważonego miasta zarządzamy dużą częścią zielonej i błękitnej infrastruktury Warszawy. W naszej administracji znajduje się kilkadziesiąt parków i skwerów, tereny zieleni wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, sieć wodna miasta i nabrzeża Wisły. Pod naszą opieką mamy: 32 parki o łącznej powierzchni 409 ha, 95 skwerów i zieleńców, 1052 ha zieleni przyulicznej, 357 ha terenów międzywala Wisły, w tym 7 plaż i warszawskie bulwary, 132 km cieków naturalnych i warszawskich kanałów, 40 zbiorników wodnych, a także ponad 37 km wałów przeciwpowodziowych, Stację Pomp Gocław Bluszcze i 3 ujęcia wód podziemnych.

W trosce o retencję wody

Bogaty drzewostan i liczne tereny parkowe wymagają odpowiedniego gospodarowania i opieki. Dlatego od lat we współpracy z in...