Ekologia w turystyce już od wielu lat jest zagadnieniem szeroko rozważanym i coraz świadomiej podnoszonym w kontekście kształtowania turystycznych zachowań. Miasta, w których turystyka stanowi ważny element gospodarki, stają obecnie przed sporymi wyzwaniami. Czy zieleń, o której myślimy, przywołując pojęcie ekologii, może okazać się pomocna?

Kraków w wielu rankingach znajduje się w czołówce turystycznych celów podróży. Miasto królów polskich przyciąga turystów nie tylko z Europy, ale i z całego świata. Oczywiste jest, że branża turystyczna ma ogromne znaczenie pod kątem ekonomicznym, społecznym, kulturalnym czy wizerunkowym. Napływ turystów to dla miasta z jednej strony okazja do zwiększenia przychodów, rozpoznawalności, wypracowania pewnego rodzaju marki, natomiast z drugiej – to zjawisko niosące ze sobą wiele zagrożeń. Coraz szerzej mówi się bowiem o overtourismie, tworzeniu się opozycji mieszkaniec–turysta, czy w ogóle o sposobach podróżowania negatywnie wpływających na szeroko rozumiane środowisko. Przemyślane i odpowiedzialne konstruowanie oferty turystycznej staje się więc wymogiem dla miast, które w swoich progach przyjmują coraz większą liczbę gości. W każdym mieście notującym wysoką liczbę odwiedzających znajdują się lokalizacje, miejsca, atrakcje cieszące...