Jeden z największych dostawców energii elektrycznej w Polsce, Energa OZE, zamontuje na zbiorniku wodnym w Łapinie w gminie Kolbudy pływające panele fotowoltaiczne. To pierwsza tego typu inwestycja w naszym kraju. Szczegóły projektu zaprezentowano pod koniec lutego podczas sesji Rady Gminy Kolbudy.

Panele o mocy do 0,5 MW zostaną zamontowane przy Elektrowni Wodnej Łapino, gdzie w ubiegłym roku prowadzono pilotaż tego projektu. Ich powierzchnia wyniesie 0,5 ha, czyli ok. 1,25 proc. całkowitej powierzchni zbiornika.

Instalacja PV na wodzie pozwala zwiększyć wydajność wytwarzania energii nawet o 10 proc. w porównaniu do naziemnych farm fotowoltaicznych. Zaletą tego rozwiązania jest zmniejszona intensywność parowania wody ze zbiorników wodnych oraz rozwój glonów w tych zbiornikach.

Tego typu elektrownie fotowoltaiczne są wykorzystywane w wielu krajach na świecie, m.in. w Japonii, Chinach, Korei Południowej i osiągają nawet kilkaset MW mocy zainstalowanej. W Europie z tej technologii korzysta m.in. Holandia, Wielka Brytania i Francja.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj