Zasady współdziałania przy realizacji projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych ustalono 21 września br. podczas spotkania w Zielonej Górze prezesów WFOŚiGW z przedstawicielami NFOŚiGW, Ministerstwa Środowiska i Banku Ochrony Środowiska.
Z każdym rokiem rośnie ilość środków unijnych płynących do Polski. Ich wykorzystanie wymaga współdziałania, a także jasnego określenia kompetencji, zwłaszcza w województwach. To od postawy regionów zależy w dużym stopniu powodzenie programów operacyjnych – wyjaśnia Walerian Ignasiak, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Poznaniu.
Uczestnicy spotkania wskazywali że uczynienie z WFOŚiGW regionalnych instytucji finansujących przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych umożliwi skuteczniejsze koordynowanie projektów oraz aplikowanie po unijne fundusze. WFOŚiGW mają specjalistów, doświadczenie w realizacji projektów unijnych, a także środki na wspieranie oddolnych inicjatyw gmin czy firm – dodaje Ignasiak. W br. na inwestycje proekologiczne Polska otrzyma z funduszy unijnych 200 mln euro, to dwukrotnie więcej niż w 2005 r. Z kolei w 2007 r. według szacunków NFOŚiGW powinno napłynąć 600 mln euro.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj