Z udziałem ponad 180 uczniów mazurskich szkół podstawowych i gimnazjów z Rydzewa, Buder, Rynu, Wilkas i Miłek, na terenie byłego składowiska w Rydzewie (powiat giżycki) odbyła się akcja ekologiczna “Drzewa zamiast śmieci”.

Stanowiła ona II etap rekultywacji składowiska, które funkcjonowało w tym miejscu nieprzerwanie od 1988 roku. Ponieważ nie spełniało norm ochrony środowiska, nie otrzymało pozwolenia na dalsze użytkowanie i we wrześniu 2006 roku zostało zamknięte.

Odpady z niego trafiły na drugie gminne wysypisko w Miechach, a teren koło Rydzewa po przeprowadzeniu badań gruntu i wód przeznaczono do nasadzenia. W trakcie przeprowadzonej z rozmachem akcji dzieci, młodzież i lokalni samorządowcy umieścili w ziemi 8 tysięcy sadzonek sosny, świerka, brzozy, modrzewia i klonu jesionolistego, zakupionych dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów działania zaplanowane na cały dzień zakończono znacznie szybciej. Akcję zorganizowała gmina Miłki i przygotowujący się do budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Mazurski Związek Międzygminny “Gospodarka Odpadami” z siedzibą w Giżycku.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj