Ministerstwo Finansów popiera ideę stworzenia nowego systemu opodatkowania samochodów osobowych i prowadzi prace analityczne dotyczące możliwości wprowadzenia nowego rozwiązania w sposobie opodatkowania samochodów osobowych, tzw. podatku ekologicznego – czytamy w “Gazecie Prawnej”.

Resort poinformował o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6195). Prowadzone obecnie prace analityczne mają na celu stworzenie systemu, który nie stanowiłby nadmiernego obciążenia dla użytkowników pojazdów, a z drugiej strony – zapewniałby należytą realizację celu fiskalnego i środowiskowego. Zbierane są także doświadczenia innych krajów, które wprowadziły proekologiczne systemy opodatkowania samochodów. Ministerstwo podkreśliło jednak, że skutki rynkowe wprowadzenia nowego podatku ekologicznego są trudne do oszacowania i powodują radykalne zmiany w strukturze sprzedawanych samochodów. Trudno jednoznacznie określić pozytywny wpływ takiego rozwiązania również ze względu na fakt, że proekologiczne systemy opodatkowania funkcjonują w innych krajach unijnych od niedawna.

Resort zwrócił uwagę, że na obecnym etapie rozwoju prawa wspólnotowego państwa członkowskie nie wyraziły zgody na harmonizację systemów opodatkowania samochodów osobowych, a prowadzone prace nad projektem dyrektywy Rady w sprawie podatków związanych z samochodami osobowymi decyzją ECOFIN w listopadzie 2007 r. zostały wstrzymane. Celem tej dyrektywy miało być zastąpienie do 2015 roku podatków rejestracyjnych podatkami rocznymi opartymi na emisji dwutlenku węgla oraz ustanowienie systemów zwrotów podatków rejestracyjnych i rocznym w przypadku wywozu samochodu poza granice kraju.

źródło: Gazeta Prawna


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj