1 / 2

Ponad 4,9 mln zł brutto pochłonie rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzbnej w gm. Pawłosiów (woj. podkarpackie).

Realizację tego przedsięwzięcia powierzono konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy Inżynieria Rzeszów oraz Inżynieria Przemyśl. Zleceniobiorcy mają uporać się z zadaniem do 8 października 2015 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie przepustowości obiektu z Qdśr = 254 m3/d do Qdśr = 600 m3/d. Dzięki temu liczba RLM oczyszczalni wzrośnie z 1350 do 4000. Inwestycja obejmuje m.in. budowę oczyszczalni ścieków typu stalowy trójzbiornik, którego Qdśr równe jest 600 m3/d, budowę budynku technicznego, rozbudowę dróg i placów manewrowych oraz remont istniejących urządzeń do oczyszczania ścieków.

W ramach zadania przewidziano także budowę rurociągów kanalizacyjnych i technologicznych, umożliwiających włączenie projektowanej oczyszczalni typu stalowy trójzbiornik do istniejącego ciągu technologicznego oczyszczalni z wykorzystaniem takich urządzeń, jak krata koszowa, pompownia ścieków surowych, koryto pomiarowe oraz wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Modernizacja oczyszczalni to część unijnego projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenie gm. Pawłosiów”, w ramach którego na terenie gminy powstała również sieć kanalizacyjna. Projekt został wsparty dofinansowaniem w wysokości blisko 3 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa powyżej 15 tys. RLM.

Czytaj więcej

Skomentuj