Ponad 20 mln zł kosztowała rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Trześniówka na Podkarpaciu. Dzięki inwestycji blisko 4,5 tys. mieszkańców gminy Gorzyce i pobliskiego Tarnobrzega zyskało skuteczniejszą ochronę przeciwpowodziową.

Zakończona inwestycja jest jednym z pięciu zadań przeciwpowodziowych zrealizowanych w rejonie Tarnobrzega. Zmodernizowanych zostało w tym rejonie 42 km wałów przeciwpowodziowych.

– To obrazuje skalę inwestycji i pokazuje troskę o bezpieczeństwo mieszkańców tej części Podkarpacia. Pamiętamy, z jakimi skutkami powodzi borykali się mieszkańcy ziemi tarnobrzeskiej. Niejednokrotnie zagrożenie sprawiała woda zarówno na Sanie oraz jego dopływach, takich jak Trześniówka. Dlatego robimy wszystko, by zapobiegać takim dramatom. Przez ostatnie lata wiele inwestujemy w regionie – powiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

W 2016 r. raport NIK wskazywał deficyty w infrastrukturze przeciwpowodziowej w województwie podkarpackim. Dziś to kilkadziesiąt kilometrów zmodernizowanych obwałowań.

– Dzięki takim inwestycjom region staje się coraz bezpieczniejszy. To bardzo ważne dla mieszkańców. Jeszcze kilka lat temu problemem był nie tylko brak środków, ale również struktura organizacyjna, która istniała przed powstaniem Wód Polskich – dodała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Zadanie o wartości ponad 20 mln zł objęło rozbudowę i zabezpieczenie przed filtracją prawostronnego wału Trześniówki na długości 7,6 km. Dzięki realizacji projektu blisko 4,5 tys. mieszkańców gminy Gorzyce i Tarnobrzega zyskało skuteczniejszą ochronę przeciwpowodziową. To kolejna duża inwestycja w zagrożonym powodziami regionie. W ciągu ostatnich 4 lat Wody Polskie zmodernizowały w tym rejonie ponad 42 km wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczając obszar ponad 21 tys. ha, zamieszkały przez prawie 35 tys. osób.

– Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt, zwłaszcza pracownikom Wód Polskich. Dziękuję za wzorcowo przeprowadzone prace, dzięki nim mieszkańcy mogą tu żyć spokojnie – powiedział Paweł Rusiecki, wiceprezes Wód Polskich.

Czytaj więcej

Skomentuj