W Sejmie powstała podkomisja Komisji Gospodarki ds. energetyki, która zajmie się przygotowaniem kluczowych dla sektora energetycznego dokumentów. Jej szefem został poseł Andrzej Czerwiński.

Nowa sejmowa podkomisja będzie współpracowała z Parlamentarnym Zespołem ds. Energetyki. Jak zapowiada Czerwiński, podkomisja skoncentruje się nad przygotowaniem kluczowych dla sektora energetycznego dokumentów, jak m.in. Prawo energetyczne czy Polityka energetyczna Polski do roku 2030. – Chcemy pracować także nad aktami prawnymi dotyczących inwestycji liniowych, w tym prawie drogi, co dla rozwoju sieci elektroenergetycznych jest sprawą niezwykle ważną. Jest również wiele zagadnień bieżących, które będziemy chcieli omówić z premierem Waldemarem Pawlakiem, jak struktura sektora energetycznego i umiejscowienie operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowego, udział energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Polski, zagrożeń związanych z inwestycjami w elektrownie jądrowe – mówi Czerwiński w wywiadzie dla WNP.pl.

Z zapowiedzi przewodniczącego wynika, że podkomisja będzie ściśle współpracować z Parlamentarnym Zespołem ds. Energetyki.
    
źródło: WNP.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj