Parki krajobrazowe, samorządy, organizacje pozarządowe i firmy w Podlaskiem mogą łącznie zdobyć 3 mln zł z UE na ochronę bioróżnorodności, m.in. na parki i lasy kieszonkowe, łąki kwietne, zielone dachy czy miejskie ogrody. We wtorek ruszył nabór wniosków konkursowych.

Jak poinformował urząd marszałkowski w Białymstoku, wnioski o środki z UE na bioróżnorodność można składać do 15 lutego. Konkurs ma być rozstrzygnięty w kwietniu.

To jeden z kilku ostatnich konkursów z kończącego się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020. Region uzyskał na ten okres z UE ponad 1,2 mld euro (ok. 5 mld zł): 877,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 336 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może złożyć wniosek?

W ogłoszonym konkursie wnioski mogą składać m.in. parki krajobrazowe, samorządy, porozumienia samorządów i organizacje pozarządowe, ale też firmy. Dotacje można uzyskać m.in. na przygotowanie terenów wypoczynkowych lub ścieżek edukacyjnych, jak również na instalację tzw. zielonych dachów, ławek, stojaków na rowery czy hamaków. W projektach mogą się także znaleźć takie elementy, jak budki lęgowe dla ptaków, karmniki czy domki dla owadów.

“Finansowanie tych projektów będzie jednak uzależnione od bezpośredniego i silnego powiązania takiej inwestycji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej. Można w tym celu postawić np. tablice edukacyjne poświęcone zagadnieniom bioróżnorodności i georóżnorodności, tablice z informacjami o kwiatach i krzewach lub gatunkach zwierząt występujących na danym terenie czy tablice informujące, ile tlenu wyprodukuje drzewo” – podaje urząd marszałkowski na stronie programu RPOWP.

Będą kolejne konkursy

W 2023 r. urząd marszałkowski w Białymstoku planuje jeszcze trzy konkursy na dotacje z RPOWP 2014-2020. W lutym mają ruszyć konkursy na audyty energetyczne w sektorze publicznym (1,5 mln zł) oraz na strategie niskoemisyjne (z wyłączeniem terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Białegostoku i ościennych gmin)z pulą 17 mln zł.

W marcu planowany jest ponadto konkurs na inwestycje w firmach produkcyjnych, w którym przedsiębiorcy będą mogli zdobyć łącznie 10 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj