15 lutego odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej zadania „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – etap I” realizowanego w Rudzie Śląskiej.

Pierwszym podpisywanym dokumentem był akt prawny kończący długi okres negocjacji i umożliwiający tym samym dalszą rozszerzoną współpracę z Inżynierem Kontraktu w ramach zamówienia dodatkowego. Konieczność udzielenia takiego zamówienia wynika ze zmiany warunków kontraktowych, według których realizowane będą nowe kontrakty liniowe, a  tym samym zwiększy się zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu w stosunku do obowiązków zapisanych w umowie podstawowej. Inżynier Kontraktu to firma CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH z siedzibą w Niemczech pełniąca z ramienia Inwestora, czyli Miasta Ruda Śląska, nadzór nad realizowanymi robotami budowlanymi. Umowa na zamówienie dodatkowe będzie realizowana do końca 2009 roku i będzie opiewała na kwotę netto 950 tys. euro.

Podpisanie drugiego kontraktu jest konsekwencją wstrzymania realizacji prac budowlanych kontraktu „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów” wskutek odstąpienia od wcześniejszej umowy. Dlatego koniecznym stało się wyłonienie w drodze przetargu nowych wykonawców na dokończenie niezrealizowanych zadań. Etap I zadania został podzielony na trzy części:

– odcinek C6, którego wykonawcą będzie Zakład Produkcyjno – Usługowy „MIELCBUD” Sp. z o.o. Umowa dotyczy budowy 2 km kanalizacji, która przetransportuje ścieki z likwidowanej oczyszczalni przy ulicy Zabrzańskiej w rejon oczyszczalni Mickiewicza. Cena powyższego zadania wynosi 788 681,10 euro brutto (netto 646 459,92 euro), a termin realizacji to 14 tygodni.

  – odcinek Ks – B4, B4 – KO wykona firma HYDROINSTALMET Sp. z o.o. Długość kanalizacji wybudowanej przez tego wykonawcę to około 500 m. Jest to połączenie zbiegających się odcinków kanalizacji do modernizowanej oczyszczalni Orzegów. Umowa zostanie podpisana na kwotę 677 427,55 euro brutto (netto 555 268,48 euro). Termin realizacji wynosi 16 tygodni.

 – odcinek C4. Wykonanie tego zadania zostało zlecone Konsorcjum firm w składzie Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Sp. z o.o – lider i Zakład Robót Specjalnych Budowlanych A. Motyczka – partner, które będzie realizowało budowę około 2 km odcinka kanalizacji, transportującego ścieki z likwidowanej oczyszczalni Mickiewicza do modernizowanej oczyszczalni Orzegów. Termin realizacji tego zadania wynosi 24 tygodnie. Cena brutto oferty wynosi 2 503.202,14 euro (netto 2 051 805,03 euro).

źródło: ruda-sl.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj