Dzięki kontraktom możliwe będzie przekazanie województwom dotacji rozwojowej z Regionalnych Programów Operacyjnych. W ramach RPO do podziału jest 16,5 mld euro. Prace nad przygotowaniem treści kontraktów trwały od 2006 roku.

– Cieszę się, że po długich dyskusjach i wzajemnych ustępstwach udało się nam wynegocjować treść kontraktu – mówiła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas uroczystości podpisania kontraktów wojewódzkich. – Podpisanie kontraktu to jedyna droga do tego, by samorząd województwa otrzymał dotację rozwojową – tłumaczyła minister. To początek procedury przekazywania środków wszystkim tym, którzy będą realizować projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Minister Bieńkowska podkreśliła, że liczy się nie tylko sprawne wydatkowanie funduszy, ale wydatkowane efektywne. Od tego jak te pieniądze będą wydane zależy przyszłość polityki spójności po 2013 r. – Musicie Państwo pokazać, że umiecie realizować dobre projekty, a dodatkowo że potraficie to robić sprawnie – mówiła do marszałków województw.

Kontrakt wojewódzki jest umową o dofinansowanie programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych. Umowa zawierana jest przez ministra ds. rozwoju regionalnego z zarządem województwa, w zakresie i na warunkach określonych przez Radę Ministrów. Kontrakty wojewódzkie zawierają m.in. zasady udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji oraz zobowiązania strony rządowej i samorządowej.

W ramach podziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego województwa otrzymają: dolnośląskie 1 mld 213,1 mln euro, kujawsko-pomorskie 951 mln euro, lubelskie 1 mld 155,8 mln euro, lubuskie 439,1 mln euro, łódzkie 1 mld 006,3 mln euro, małopolskie 1 mld 290,2 mln euro, mazowieckie 1 mld 831,4 mln euro, opolskie 427,1 mln euro, podkarpackie 1 mld 136,3 mln euro, podlaskie 636,2 mln euro, pomorskie 885 mln euro, śląskie 1 mld 712,9 mln euro, świętokrzyskie 725,8 mln euro, warmińsko-mazurskie 1 mld 36,5 mln euro, wielkopolskie 1 mld 272,7 mln euro, zachodniopomorskie 835,4 mln euro.

źródło: gazeta.pl, mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj