Samorządy i spółki wodociągowe mogą zapoznać się już z wynikami międzynarodowego projektu „NOAH”. Przedsięwzięcie ma na celu ograniczanie ryzyka powodzi opadowych w miastach, a tym samym przedostawania się ścieków do Morza Bałtyckiego.

Prace nad projektem, którego intencją jest ochrona Morza Bałtyckiego przed wyciekami nieoczyszczonych ścieków, które mogą mieć miejsce na skutek powodzi na obszarach miejskich, zakończyły się pod koniec ubiegłego roku. W projekcie udział wzięły podmioty branżowe oraz samorządowe z Polski (m. in. Politechnika Gdańska, Wodociągi Słupsk, czy Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”), Estonii, Łotwy, Finlandii, Danii i Szwecji. Działaia w ramach projektu polegały na przetestowaniu i wdrożeniu zestawu rozwiązań, które, jako koncepcja NOAH, można dostosować do każdego obszaru miejskiego w regionie Morza Bałtyckiego.

Podręcznik dla miast i spółek wod-kan

Kilka miesięcy po zakończeniu projektu jest już gotowy podręcznik koncepcji NOAH. Zawiera zwięzły zarys złożonych wyzwań powiązanych z ograniczaniem ryzyka powodzi opadowych w środowisku miejskim. Nakreślono w nim tło problemu oraz przedstawiono możliwości jego rozwiązania. Autorzy dokumentu wskazują w nim ogólny zarys koncepcji w zakresie zarówno zapobiegania, jak i kontroli powodzi miejskich. Wskazane zostały ponadto propozycje kroków, jakie lokalne samorządy i przedsiębiorstwa wodociągowe mogą podejmować w celu realizacji koncepcji. Do podręcznika dołączono raporty z działań prowadzonych w ramach projektu, „które dostarczają bardziej szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób koncepcja została wdrożona oraz jakie wnioski wyciągnięto z tego procesu”.

System wspomagania decyzji

W ramach projektu opracowano narzędzia, które mają pomagać jednostkom samorządu i miejskim spółkom wodociągowo-kanalizacyjnym zwiększyć wydajność systemu miejskiej sieci kanalizacyjnej. W tym celu opracowano system wspomagania decyzji (DSS) oparty na cyfrowym modelu miejskiej sieci kanalizacyjnej. System ten składa się z dwóch narzędzi. Pierwsze to tzw. narzędzie NOAH służące do analizy możliwości sterowania miejskim systemem kanalizacyjnym w czasie rzeczywistym, drugie to tzw. warstwy ekstremalnych zdarzeń pogodowych (Extreme Weather Layer, EWL).

– EWL pomaga ekspertom przygotować się na przyszłe wyzwania w dziedzinie gospodarki wodnej i rozwijać odporność na zmiany klimatu na obszarach miejskich. Dzięki nowej warstwie planistycznej na obszarach o najwyższym zagrożeniu powodziowym można zastosować najbardziej odpowiednie rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Ponadto możliwe jest przeprowadzenie analizy skutków wprowadzonych rozwiązań, czyli określenie w jaki sposób nowe inwestycje zmieniają zagrożenie powodziowe na poziomie działki, dzielnicy lub miasta na wybranym obszarze – wskazano w podręczniku.

Środki czynne

Autorzy dodają, że warstwa ekstremalnych zdarzeń pogodowych jest pasywnym środkiem opracowanym przez NOAH w celu ograniczenia wycieków nieoczyszczonych ścieków podczas zdarzeń powodziowych. Natomiast narzędzie NOAH „jest częścią czynnych środków opracowanych w NOAH, których celem jest przejęcie kontroli nad istniejącym systemem kanalizacji miejskiej”.

– System wspomagania decyzji pozwala miastom i przedsiębiorstwom wodociągowym na zintegrowanie narzędzia z procesem podejmowania rutynowych decyzji, co umożliwia bardziej efektywną walkę w przypadku powodzi poprzez zastosowanie systemu przy planowaniu zarówno środków czynnych (zmiany strukturalne), jak i pasywnych (zmiany niestrukturalne) – czytamy w podręczniku.

Więcej na temat projektu TUTAJ.

Podręcznik: NOAH_Handbook_PL

Czytaj więcej

Skomentuj