Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie rozpoczęło realizację Programu Edukacji Ekologicznej – „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”.

Działania edukacyjne skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 4–16 lat. Cały program prowadzony będzie przez kolejne lata, w rozbiciu na poszczególne etapy przeznaczone dla różnych grup wiekowych.

Na początku program będzie realizowany w warszawskich przedszkolach. MPWiK odwiedzi stołeczne placówki oświatowe, w których pokaże przedstawienie teatralne. Głównym jego bohaterem jest sympatyczny pan Kropelek, który w ciekawy sposób przekaże najmłodszym informacje o wodzie, o tym, jak dbać o czystość Wisły, co wolno, a czego nie wolno robić w łazience czy toalecie. Kropelek jest również bohaterem materiałów promujących akcję – książeczki edukacyjnej, plakatów informacyjnych dla rodziców, tablic edukacyjnych i certyfikatów, a także upominków jako nagród za odpowiedzi na pytania zadawane podczas przedstawienia. Wszystkie materiały zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez metodyka oraz specjalistów ds. środowiskowych.

Teatrzyk oraz wszystkie materiały mają pomóc przedszkolakom w zdobywaniu wiedzy na temat racjonalnego korzystania z wody, kształtowaniu właściwych zachowań w łazience i toalecie. Kolorowy i wesoły sposób przekazywania informacji o procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków to zdaniem MPWiK szansa na edukację całego społeczeństwa, które nie zawsze wie, w jaki sposób racjonalnie korzystać z tak cennego dobrodziejstwa, jakim jest woda. Mamy nadzieję, że Program Edukacji Ekologicznej pozwoli uświadomić młodszym i starszym warszawiakom, że codzienna postawa każdego z nas w zakresie korzystania z wody ma istotne znaczenie dla poprawy jakości życia w stolicy, dla przywrócenia Wiśle zaszczytnego tytułu królowej polskich rzek.

Program „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem” to pierwsza tego rodzaju inicjatywa Spółki. MPWiK w roku szkolnym 2007/2008 planuje objąć programem ok. 50 warszawskich przedszkoli.

Źródło: MPWiK w Warszawie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj