Władze Gdańska podsumowały dwa lata działalności w zakresie polityki inwestycyjnej. Do największych osiągnięć zaliczono budowę al. Pawła Adamowicza i wiaduktu Biskupia Górka, modernizację linii tramwajowych, remonty budynków komunalnych.

“Inwestycje w mieście to nie tylko te realizowane bezpośrednio przez miasto i jego jednostki, ale również te realizowane przez spółki miejskie. Suma inwestycji między 2018 a 2020 rokiem to prawie 3,4 mld zł” – powiedziała prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. Jednocześnie poinformowała, że wartość inwestycji realizowanych przez spółki miejskie to ponad 1,54 mld zł.

Przypomniała, że obecna kadencja samorządowa rozpoczęła się otwarciem mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską, który kosztował 66 mln zł. Wyjaśniła, że realizacja tej inwestycji miała ogromne znacznie społeczne i była długo wyczekiwana przez mieszkańców Sobieszewa.

Podkreśliła, że jedna z najważniejszych inwestycji, która pochłonęła 243 mln zł, to budowa al. Pawła Adamowicza. W ramach przedsięwzięcia powstała dwukierunkowa jezdnia z jednostronnym chodnikiem oraz drogą rowerową na całej jej długości. Wybudowano drogi dojazdowe, przebudowano łącznice węzła z ul. Armii Krajowej z tzw. Nową Warszawską i Nową Jabłoniową. Powstał też węzeł integracyjny Ujeścisko wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów. W pobliżu węzła oddano do użytku Centrum Edukacyjne Jabłoniowa – szkołę i przedszkole wybudowano ze środków własnych miasta za ponad 100 mln zł.

Prezydent Gdańska zwróciła uwagę, że realizacja wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji wciąż trwa. Wśród nich jest m.in. budowa wiaduktu Biskupia Górka i parkingu kubaturowego oraz budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Wspomniała także o projektach związanych z rozbudową portu jachtowego w Górkach Zachodnich oraz przebudową infrastruktury Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

“Spora część budżetu inwestycyjnego przeznaczona jest na modernizacje i rozbudowy. 117 mln zł kosztowała gruntowna modernizacja torowiska na Stogach z całym układem drogowym oraz infrastrukturą podziemną. Inną inwestycją drogową, która wystartowała w tym roku jest rozbudowa ul. Kartuskiej, jej koszt to 58,5 mln zł. Jest to projekt realizowany z subwencji rządowej, w kolejnym roku liczymy na kolejne subwencje. Będzie też realizowana obwodnica metropolitalna, a Kartuska będzie jedną z arterii łączących miasto z tą obwodnicą” – wymieniał zastępca prezydenta ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz.

Wyjaśnił, że ku końcowi zmierza przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki w Oliwie oraz modernizacja Domu Zdrojowego w Brzeźnie. Prowadzone są też remonty budynków komunalnych w Gdańsku za ponad 28,6 mln zł. Trwa przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu oraz rewitalizacja i przebudowa rotundy i oranżerii w Parku Oliwskim.

Wiceprezydent przypomniał też, że w ramach partnerstwa prywatno-publicznego prowadzona jest także inwestycja związana z zagospodarowaniem Wyspy Spichrzów. Do użytku oddano już deptak spacerowy przy Nabrzeżu oraz kładkę obrotową. Do zrealizowania w ciągu najbliższych 3 lat została jeszcze między innymi budowa mariny, przebudowa mostu Stągiewnego i Długiego Pobrzeża.

“To partnerstwo to największy tego typu projekt, jeśli chodzi o inwestycje. Jest wart w sumie ok. 400 mln zł, z tego wartość samych celów publicznych to ok. 34 mln zł” – powiedział.

Aleksandrowicz opowiedział też o planach inwestycyjnych miasta na kolejne lata. Wśród nich jest m.in. budowa nowych linii tramwajowych, zakup 40 nowych autobusów, zagospodarowanie przestrzeni na Dolnym Mieście, ukończenie programu rewitalizacji dzielnic, modernizacja sortowni śmieci na Szadółkach. Do 2023 r. ma powstać ma także około 400 mieszkań komunalnych.

Czytaj więcej

Skomentuj