Blisko 59 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców, ujawnione 145 tysięcy wykroczeń, 45 tys. wystawionych mandatów i ponad 94 tysiące pouczeń – Straż Miejska Miasta Krakowa podsumowała 2008 rok.

Raport z działalności Straży przedstawił podczas konferencji prasowej komendant Janusz Wiaterek. Zwrócił on przede wszystkim uwagę na stały wzrost liczby zgłaszanych do Straży Miejskiej interwencji, co zdaniem komendanta świadczy o rosnącym z roku na rok zaufaniu.

Dla porównania – w roku 2000 krakowska Straż Miejska odnotowała 22 618 zgłoszeń z prośbą o interwencję. W 2008 roku odebrano już 58 951 zgłoszeń do Straży, ujawniając jednocześnie 145 066 wykroczeń.

Do priorytetowych zadań Straży Miejskiej w 2008 roku należały przede wszystkim: ochrona spokoju i porządku publicznego poprzez reagowanie na wykroczenia godzące w bezpieczeństwo osób; egzekwowanie przepisów dotyczących zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych; kontrola ruchu drogowego; egzekwowanie obowiązku dbania o czystość i porządek w miejscach publicznych.

Jak wynika z raportu, strażnicy najczęściej interweniowali w przypadkach łamania przepisów ruchu drogowego oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

W raporcie Straży znajdziemy także szczegółowe sprawozdanie ze współpracy z m. in. policją, Strażą Graniczna i Służbą Celną, Urzędem Kontroli Skarbowej czy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym. Tradycyjnie sporo miejsca strażnicy poświęcają też podsumowaniu działań profilaktycznych skierowanych do najmłodszych mieszkańców miasta.

Raport można pobrać tutaj.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj