Blisko 3,2 tys. km nowej sieci kanalizacyjnej, ponad 2,8 tys. km sieci wodociągowej, 107 nowych oczyszczalni ścieków i 67 stacji uzdatniania wody – to dotychczasowy „wodociągowy” bilans ZPORR

Według danych ministerstwa rozwoju regionalnego płatności w ramach ZPORR osiągnęły poziom najwyższy spośród wszystkich programów operacyjnych na lata 2004-2006 (beneficjentom wypłacono 9 mld zł, tj. 80 proc. wszystkich środków dostępnych w ramach Programu). Działaniem, którego realizacja przebiega najsprawniej (wypłacono już ponad 90 proc. kwoty alokacji) jest Rozwój lokalny (Priorytet III). 

Najszybciej unijne fundusze w ramach ZPORR wykorzystuje województwo świętokrzyskie, gdzie płatności na koniec lutego 2008 r. osiągnęły poziom 90,3 proc. alokacji dla tego regionu. Obok świętokrzyskiego w pierwszej trójce są również województwa: podlaskie (88,1 proc.) i lubelskie (86,1 proc.). Z kolei w ostatniej trójce są województwa: śląskie (76,9 proc.), mazowieckie (75,5 proc.) i łódzkie (75 proc.). Trzeba jednak pamiętać, że województwa mazowieckie i śląskie miały do dyspozycji najwięcej środków i w kwotach bezwzględnych wydawały najwięcej pieniędzy.

Wybrane efekty wdrażania ZPORR:
– budowa i modernizacja 3 tys. km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
– 3,2 tys. km sieci kanalizacyjnej,
– 2,8 tys. km sieci wodociągowej,
– 107 oczyszczalni ścieków,
– 67 stacji uzdatniania wody,
– zakup 2,1 tys. szt. sprzętu medycznego,
– budowa 320 węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej,
– budowa ponad 700 publicznych punktów dostępu do Internetu,
– wsparcie dla ponad 2,7 tys. mikroprzedsiębiorstw.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj