Ponad 300 tys. zł z funduszy europejskich na budowę odcinka kanalizacji w miejscowości Kiełczów uzyskała gmina Długołęka.

Dzięki inwestycji 113 mieszkańców otrzyma kanalizację. Umowa na dotację w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko została podpisana przez Aleksandra Skorupę, prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu  i Iwonę Łebek, wójta gminy Długołęka. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 440 tys. zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obsługuje na Dolnym Śląsku 51 projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Ich łączna wartość wynosi ponad miliard złotych. Unijne dofinansowanie to 0,5 mld zł. Zakończono już budowę ponad 350 km kanalizacji. Wybudowano i zmodernizowano 9 oczyszczalni ścieków.

WFOŚiGW we Wrocławiu jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie, m.in. ocenia złożone wnioski w konkursach, zawieraj umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj