Niekonwencjonalny sposób na edukację ekologiczna znaleźli członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych „ Speleo- Myszków”. Dzięki specjalnie opracowanemu programowi zamierzają zainteresować młodych ludzi tajemnicami przyrody znajdującej się w podziemnych jaskiniach na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na  realizację tej  idei przyznał dotację w wysokości ponad 15 tysięcy złotych. Chodzi o to, aby  zaprezentować dzieciom i młodzieży ze szkół województwa śląskiego bogactwo i piękno jurajskiego krasu podziemnego, a także potrzeby i możliwości jego ochrony.

W tym celu w myszkowskim Domu Kultury, gdzie miejscowi speleolodzy mają swą siedzibę, stworzono jedyną tego typu w regionie sztuczną jaskinię. To okazja dla młodych pasjonatów przyrody do zapoznania się z  eksponatami prezentującymi  bogatą florę i faunę Jury oraz skamielinami występującymi na tym terenie.
Model jaskini, będący imitacją prawdziwej, wyposażony jest w różne formy naciekowe: stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, draperie naciekowe, misy martwicowe. Dzięki temu  odbywająca się w sztucznej jaskini lekcja przyrody i biologii może zamienić się w prawdziwą przygodę i szansę poznania niedostępnych na co dzień przyrodniczych okazów.

W ramach zajęć praktycznych  przewidziano także udział w prawdziwych wyprawach do bezpiecznych jurajskich jaskiń, podczas których ich uczestnicy nie tylko skonfrontują zdobytą wiedzę z rzeczywistym pięknem przyrody, ale także nauczą się mądrze korzystać z jej bogactwa. Poznają również podstawowe zasady i formy postępowania niezbędne podczas wycieczek do jaskiń.

Środki Funduszu przeznaczone zostaną na  doposażenie sali dydaktycznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Myszkowie w sprzęt niezbędny do profesjonalnego prowadzenia zajęć dla młodych pasjonatów przyrody i odkrywców bogactwa natury w  jurajskim świecie podziemnym.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj