8 września otwarto oczyszczalnię ścieków w Pogorzeli. Obiekt powstał w ramach realizacji jednego z największych projektów wdrażanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Beneficjentem projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela" jest Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wielskich w Strzelcach Wielkich. Zakłada on wybudowanie dwóch nowych oczyszczalni ścieków oraz budowę 75,76 km sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami, odprowadzającej ścieki do nowych oczyszczalni oraz istniejącej już w Rokosowie. Łączny koszt tych inwestycji to 92,3 mln zł, zaś  pożyczka z WFOŚiGW wynosi 23,91 mln zł.

Projekt ma wpłynąć korzystnie na stan wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych a w szczególności na ochronę ujęć wodnych Głównego Zbiornika Wód podziemnych nr 308 w okolicach Gostynia oraz ekosystemu rzeki Baryczy. 

źródło: WFOŚiGW w Poznaniu


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj