Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniach 16-27 lutego będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

  • Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 4/POIiŚ/1.1/02/2009)
  • Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 2/PO IiŚ/2.1/02/2009), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 3/POIiŚ/2.2/02/2009)

Wnioski należy składać do 27 lutego 2009 r. do godziny 15.00 do następujących instytucji:

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro (według kursu określonego w regulaminie konkursu);
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro (według kursu określonego w regulaminie konkursu).

Dokumenty oraz szczegółowe informacje niezbędne do składania wniosków dostępne są na stronie http://www.ekoportal.pl

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj