Ponad 320 nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zostanie ustawionych na terenie Grudziądza. Przetarg na dostawę pojemników wygrała firma Kingspan Environmental Sp. z o.o. z Rokietnicy. Koszt tego zadania to blisko 320 tys. zł.

– Miasto wystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o uzyskanie niskoprocentowej pożyczki na zakup pojemników. Po spłaceniu połowy zaciągniętego kredytu  możemy się ubiegać o umorzenie jego połowy. W tej chwili trwają procedury, a podpisanie umowy z WFOŚ zaplanowano  w drugiej połowie września – mówi Maja Banasik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

Miasto zakupi 328 sztuk pojemników typu igloo, o podstawie koła, o pojemności 1,5 m3, 164 żółte z czytelnym i trwałym napisem „plastik” i 164 zielone z napisem „szkło”. Zbiorniki będą wykonane z polietylenu odpornego na korozję, niskie i wysokie temperatury. Nowe zastąpią zniszczone i skorodowane metalowe i siatkowe, które teraz służą do zbiórki odpadów. Wymiana pojemników rozpoczęła się w 2008 r. i zostanie zakończona do końca tego roku. W ubiegłym roku miasto zakupiło ponad 200 plastikowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

źródło: grudziadz.pl

Czytaj więcej

Skomentuj