Dodatkowe 150 ogólnodostępnych pojemników na surowce wtórne stanie na terenie Szczecina. Obecnie ustalane są potencjalne miejsca postawienia pojemników. Mieszkańcy Szczecina mogą wskazać lokalizację.

W związku z licznym uwagami i zgłoszeniami mieszkańców o niedostatecznym dostępie do pojemników przeznaczonych do gromadzenia makulatury, plastiku i szkła, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta zamierza zlecić postawienie na terenie Szczecina dodatkowych ok. 150 ogólnodostępnych pojemników. W drodze postępowania przetargowego wybrany zostanie operator – przedsiębiorca, którego zadaniem będzie ustawienie i opróżnianie tych pojemników.

Aktualnie WGKIOŚ ustala potencjalne miejsca usytuowania pojemników do selektywnej zbiórki surowców, analizując je pod względem zapotrzebowania, bezpieczeństwa, możliwości dojazdu środków transportowych, wkomponowania w otoczenie i innych uwarunkowań związanych z dysponowaniem danym terenem. Mieszkańcy są zaproszeni do zgłaszania miejsc lub okolic, gdzie nie ma pojemników na odpady. Propozycje zostaną przeanalizowane i wskazane wybranemu przedsiębiorcy.

Propozycje miejsc można składać telefonicznie lub mailowo: tel. 091 4245630, e-mail: wgkios@um.szczecin.pl

źródło: szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj