Nowość ekologiczna w Czeskim Cieszynie – w mieście można już korzystać z bezpiecznych dla środowiska pojemników na zużyty olej.

Mieszkańcy Czeskiego Cieszyna mają możliwość korzystania ze specjalnych, zielonych pojemników na zużyte oleje i tłuszcze spożywcze. Na terenie miasta postawiono 5 kontenerów tego typu. Rzecznik Urzędu Miasta Dorota Havlikova tłumaczy, iż zastosowane rozwiązanie ma na celu chronienie środowiska naturalnego oraz ograniczenie ilości olejów trafiających do kanalizacji. Z pojemników korzystają także instytucję m.in. szkoły. Zebrane oleje są utylizowane lub ponownie wykorzystywane np. do produkcji biopaliw.

Do tej pory mieszkańcy mogli oddawać zużyty olej w punkcie odbioru odpadów niebezpiecznych funkcjonującym na terenie miasta. Jeżeli pomysł spotka się z uznaniem, na terenie Czeskiego Cieszyna pojawi się więcej podobnych pojemników. Innowacyjne rozwiązania tego typu są coraz częściej spotykane za naszą południową granicą. W wielu miastach funkcjonują tzw. „Mobilne Centra Recyklingu” odwiedzające wszystkie dzielnice i umożliwiające mieszkańcom nieodpłatne oddanie zużytych olejów.

źródło: ostrava.idnes.cz

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj