Innowacyjne projekty m.in. w gospodarce odpadami, inteligentnym i energooszczędnym budownictwie czy technologii przetwarzania i odzyskiwania wody mają szanse na dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu Sokół.

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – mają szanse na dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu Sokół.

Przyjmowanie wniosków w II naborze rozpocznie się 19 czerwca 2017 r. i potrwa do końca października. Do rozdysponowania jest 500 mln zł.

Zgłaszane do Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w następujących obszarach: zrównoważona energetyka (KIS nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; KIS nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo; KIS nr 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku) lub surowce naturalne i gospodarka odpadami (KIS nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku); KIS nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie).

W programie Sokół przewidziano dofinansowanie bezzwrotne (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne w postaci pożyczki lub inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii). Budżet II konkursu wynosi do 500 mln zł, w tym: do 25 mln zł na dotacje oraz do 475 mln zł na dofinansowanie zwrotne (pożyczka: do 275 mln zł, inwestycja kapitałowa: do 200 mln zł).

I nabór w ramach programu Sokół zakończył się 31 marca 2017 r.  Do Narodowego Funduszu wpłynęło 57 wniosków na kwotę ponad 2,15 mld zł. Obecnie trwa ich ocena merytoryczna.

Szczegółowe informacje dotyczące II naboru dostępne są na stronie programu:

1) faza B+R: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/ii-nabor-wnioskow-sokol-w-ramach-fazy-br/

2) faza W: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/ii-nabor-wnioskow-sokol-w-ramach-fazy-w/

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj